• Visby BK

Välkommen till Visby Agilitys tunnelrace.

Söndagen 25/9 kl 16:00


Det kommer att finnas två banor, blåbär samt en svårare bana.


Kostnad: 2 lopp 100kr


Pris till felfri runda.


Anmälan: på mail till annelikotten@gmail.com som också kan svara på frågor v.b.

63 visningar
  • Visby BK

Uppdaterat: 17 sep.


Nu anordnar vi en "prova-på"-kurs med ett tillfälle söndagen den 2:a oktober.


Det blir en förmiddagsgrupp kl 09:30-12:00 och en eftermiddagsgrupp kl 13:00-15:30


Kostnad: 250:-

Antal deltagare: Max 6 st per gruppDet är öppet för deltagande med hund från 7 månader (och sedvanlig vaccination enligt SKK).

Hunden ska helst kunna vara med andra hundar, samt helst kunna var lös med andra hundar.


Anmälan sker via mail till: annelikotten@gmail.com , som också kan svara på frågor v.b.


VÄLKOMNA!!!

86 visningar
  • Visby BK

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet! I enlighet med SBK´s lokalklubbsstadgar (finns HÄR under §7 Moment 5) så ska dessa "vara skriftliga och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober". Så fundera på om det är något ni vill lämna in - formulera ned motionen och skicka till styrelsen på mail visby.bk@gmail.com . (Eftersom bara medlemmar får lämna in motioner ska det tydligt framkomma vem motionen kommer ifrån, med namn och gärna medlemsnummer).

"Det är föreningens medlemmar som ska bestämma över föreningen. Även om styrelsen representerar föreningen ska medlemmarna påverka, bevaka och sörja för föreningens framtid."


Något som gäller i alla demokratiska föreningar och förstås även i Visby BK!

Utan aktiva medlemmar har vi ingen förening.


Man kan påverka på flera sätt:

  • Skriva och lämna in motioner enligt ovan, det vill säga det förslag som medlemmarna vill att föreningen ska genomföra eller förändra och göra.

  • Delta på föreningens högsta beslutande organ, i första hand på årsmötet.

  • Föreslå ledamöter till föreningens styrelse eller själv ställa upp i styrelsen. (Detta kan ske genom att antingen tipsa valberedningen - t ex sammankallande Ulrica Dahl på mail dahlulrica@gmail.com - så snart som möjligt, innan de presenterar sitt preliminära förslag som ska vara medlemmarna tillhanda senast 15:e november. Eller så kan man under perioden 15/11-15/12 skicka in egna nomineringar utöver valberedningens förslag. Mer info om det kommer när vi presenterar valberedningens förslag i november!)

Tillsammans gör vi klubben till det vi vill!!!


16 visningar