Specialsök (Röd Kong Classic)

_DSC1584.jpg

I sektorn arbetar vi främst med den provform Specialsök (Röd Kong Classic) som SBK håller på att ta fram - men kunskap om andra former finns också.

Kurser i specialsök Kong hålls av sektorn, som också anordnar olika aktiviteter inom området samt specialsöksprov.

Vill du veta mer?

Vår sektoransvarig svarar gärna på dina frågor och funderingar:

Andreas Johansson: andreas74.aj [a] gmail.com

Specialsök

Inom specialsök ingår alla ämnen som hunden kan lära sig att identifiera. T ex de tre dofterna i Nose Work men även kantarell, kong, vägglus, barkborre, pyroteknik, mögel m.m.

På kongressen 2017 beslutade Svenska Brukshundklubben (SBK) att starta arbetet med att ta fram ett prov i specialsök.  Förbundsstyrelsen har tillsatt en projektgrupp och för närvarande pågår utformning av regler och utbildning av funktionärer. Till våren planeras de första inofficiella proven med siktet inställt på officiella prov 2022. I dessa prov används Kong att söka på.

Specialsöksprov - klass 1

Måndagen den 4:e juli 2022

Läs mer HÄR!

kong.jpg

Nose Work

NoseWork är en typ av specialsök, där man söker efter olika "hydrolat".

Inom klubben hanteras dock denna verksamhet inte specifikt av sektorn, utan kurserna ligger exempelvis under HUS, men hittas som alltid på vår gemensamma sida för "Kurser".

I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

 

Värdegrund

Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Sporten är uttryckligen till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla. Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund (eller förare) ska komma till skada av annan människa, hund eller sökmiljö. Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

Tävla i Nose Work

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2 och NW3. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid:

Behållarsök

Inomhussök

Utomhussök

Fordonssök

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla. Doftprovet genomförs av etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.

I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment. I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor variera mellan en och två. I NW3 kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon lukt utplacerad inom den utsatta tidsgränsen.

Tre olika doftämnen

I princip kan man lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst. Tävlingsmässigt har Svenska Nose Work Klubben valt att använda sig av hydrolaterna Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel. En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt. De hydrolater som används i Nose Work har inga kända biverkningar