• Visby BK

Angående träningsledarbevis:


Det cirkulerar just nu många trådar i sociala media och olika forum om SBK´s ”nyhet” om ”Anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k. hundförbudstiden”:


https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/Vid kontakt med SBK centralt bekräftar de att det inte rör sig om några egentliga nya bestämmelser att förhålla sig till utan mer ett förtydligande av det som gällt under de senaste 40 åren, men som kanske inte alltid efterlevts.


Sammanfattningsvis har SBK som organisation ett övergripande avtal med respektive länsstyrelse som gör att vi har rätt att bedriva verksamhet, som i normala fall INTE skulle vara tillåten utifrån den i övrigt gällande allemansrätten. Det gäller dels verksamhet med lös hund under hundförbudstiden, dels arrangerad verksamhet i grupp på annans mark.

För att sådan verksamhet ska kunna bedrivas krävs: 1. Att medlem med Träningsledarbevis närvarar och har med avtalet med Länsstyrelsen. Träningsledaren ansvarar för att träningen sker i enlighet med gällande regler och överenskommelse, till exempel att markägares och jakträttsinnehavares tillstånd finns. 2. All verksamhet ska vara känd och sanktionerad av den egna klubben, och när tillstånd utfärdas ska beslutet och användningsområdet protokollföras. 3. Lokala regler för att kunna få ett Träningsledarbevis är att träningsgruppens verksamhet rapporteras till Studiefrämjandet.


Träningsledarbevis kan utfärdas av lokalklubbstyrelse eller distriktsstyrelse och är tidsbegränsad. Som mest ges tillstånd för två år i taget och giltighetstiden framgår av beviset.

Ansökan om att erhålla träningsledarbevis görs till din lokalklubbs styrelse, ihop med information om vilken verksamhet den ska nyttjas till.


/Styrelsen VBK - visby.bk@gmail.com