• Visby BK

Dags att göra MH på din hund!?

Anmäl dig till Visby BK´s MH den 3:e september via denna länk: https://sbktavling.se/competitions/40727 Anmälning senast 12:e augusti!

"Att göra MH" är samma sak som att få en Mentalbeskrivning på sin hund.

MH beskriver och dokumenterar beteenden som genom forskning visat sig vara starkt ärftliga. Resultaten från testerna både hjälper oss att förbättra vårt avelsarbete och forskningen att förstå hundars mentalitet bättre.

Att göra MH är också ett bra sätt för dig som hundägare att få en bra bild av vem din hund är och hur den reagerar i olika situationer.


Läs mer om vad MH innebär och vad som krävs för att få delta på SBK´s sida: https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-hund-mh/


Har du frågor till oss som anordnar beskrivningen, kontakta ansvarig - Cecilia Engström engstromcecilia@hotmail.com , telefon 070-365 80 61