• Visby BK

Hjälp till och påverka arbetet!

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet! I enlighet med SBK´s lokalklubbsstadgar (finns HÄR under §7 Moment 5) så ska dessa "vara skriftliga och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober". Så fundera på om det är något ni vill lämna in - formulera ned motionen och skicka till styrelsen på mail visby.bk@gmail.com . (Eftersom bara medlemmar får lämna in motioner ska det tydligt framkomma vem motionen kommer ifrån, med namn och gärna medlemsnummer).

"Det är föreningens medlemmar som ska bestämma över föreningen. Även om styrelsen representerar föreningen ska medlemmarna påverka, bevaka och sörja för föreningens framtid."


Något som gäller i alla demokratiska föreningar och förstås även i Visby BK!

Utan aktiva medlemmar har vi ingen förening.


Man kan påverka på flera sätt:

  • Skriva och lämna in motioner enligt ovan, det vill säga det förslag som medlemmarna vill att föreningen ska genomföra eller förändra och göra.

  • Delta på föreningens högsta beslutande organ, i första hand på årsmötet.

  • Föreslå ledamöter till föreningens styrelse eller själv ställa upp i styrelsen. (Detta kan ske genom att antingen tipsa valberedningen - t ex sammankallande Ulrica Dahl på mail dahlulrica@gmail.com - så snart som möjligt, innan de presenterar sitt preliminära förslag som ska vara medlemmarna tillhanda senast 15:e november. Eller så kan man under perioden 15/11-15/12 skicka in egna nomineringar utöver valberedningens förslag. Mer info om det kommer när vi presenterar valberedningens förslag i november!)

Tillsammans gör vi klubben till det vi vill!!!