• Visby BK

IGP-träning med rondering - på skotträningstid


Styrelsen har fått till sig frågan om hur klubbens "skul" för IGP-träning ska kunna nyttjas för de medlemmar som behöver få till ronderingsträning.

Detta då träningen både kan upplevas ljudlig som utrymmeskrävande, samtidigt som det är synd att klubbens medlemmar har svårt att genomföra träning samt att klubbens material inte upplevs kunna nyttjas.


Utifrån detta togs igår på styrelsemötet ett beslut att på försök nyttja avsatt tid för skotträning även för denna typ av träning.