• Visby BK

Medlemsmail från styrelsen - om valordning m.m.

Uppdaterat: 5 dec. 2021

Hej alla medlemmar i Visby BK!

Med detta mail vill vi meddela valberedningens preliminära förslag till styrelse för verksamhetsåret 2022:

Ordförande 1 år: Omval - Synnöve Rask (Vice ordförande 1 år kvar: Anna Levin) (Sekreterare 1 år kvar: Inger Pettersson) Kassör 2 år: ------- (Ledamot 1 år kvar: Tina Writler) (Ledamot 1 år kvar: Agneta Holm) Ledamot 2 år: ------ (Suppleant 1 år kvar: Gunni Borong) Suppleant 2 år: Nyval - Robyn Åhlin

Revisor 1 år: Omval - Stefan Wäss Revisor 1 år: Omval - Elisabeth Vickman Revisorsuppleant 1 år: Omval - Urban Boberg Revisorsuppleant 1 år: Omval - Birgitta Torndal

Som ni ser är valberedningen ännu inte riktigt i mål och kommer att fortsätta sitt arbete för att förhoppningsvis lyckas lösa detta till årsmötet 19 februari 2022.

Styrelsen vill flagga upp att detta förstås är en bekymmersam situation om vi INTE lyckas lösa det. Framför allt posten som kassör. Denna post kan naturligtvis inte vara tom, då vi behöver någon som håller ordning i klubbens siffor. Om det till årsmötet inte finns en lämplig kandidat till posten riskerar vi att behöva köpa in tjänsten, en kostnad som på något sätt behöver täckas genom ökade intäkter (höjd medlemsavgift, höjda kursavgifter, medlemsförsäljning av diverse produkter/lotter, eller andra eventuella inkomstinkällor som vi får ta beslut om ifall vi hamnar i det läget…). Vi vill därför skicka med en stilla vädjan om hjälp till valberedningen, att var och en av våra medlemmar funderar över om ni, eller någon i er närhet, kan vara den som hjälper klubben på denna post. Vet ni någon som inte är medlem, men kan tänka sig att ställa upp som kassör ändå, så går detta att lösa. Tips till valberedningen kan lämnas i princip ända fram till årsmötet – men ju förr dess bättre!!!

Utöver denna vädjan om hjälp till valberedningen så är det ju nu i enlighet med klubbens stadgar möjligt att som medlem fram till den 15 december inkomma med egna förslag till de poster som till årsmötet är öppna för val, d.v.s.:


- Ordförande (1 år) - Kassör (2 år) - Ledamot (2 år) - Suppleant (2 år) - Revisor (1 år) - Revisor (1 år) - Revisorsuppleant (1 år) - Revisorsuppleant (1 år)


Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag och ange: • vilken funktion som avses • namn • en kort presentation av personen • uppgift om att den föreslagne kandiderar

Förslaget mailas till styrelsen via mail visby.bk@gmail.com senast den 15 december. I mailet ska tydligt framgå vilken medlem som skickar in förslaget.


/ Styrelsen Visby BK

(PS. Om du är medlem och INTE har fått ovanstående mail - kolla skräpposten och ligger det inte där heller; kontakta visby.bk@gmail.com så att vi får se i medlemsregistret om du ahr rätt mailadress inlagd!)