SkSkoo

Skotträning

Ibland förekommer skotträning på klubben och eftersom en del hundar kan vara berörda av detta är det bra att känna till vilka tider det kan vara aktuellt.

Liksom det är bra för dig som vill träna med skott att veta när du får göra det på klubben.

Vi har fasta tider när skotträning är tillåtet och har företräde (förutom över kurs och tävling).

Dessa tider är:

- Måndag & Tisdag kl. 08:00-16:00 (Polisens hundförare)

- Måndag kl. 18:00-20:00 

- Torsdag kl. 17:00-18:00

- Söndag kl 12:00-14:00

Det är långt ifrån alla gånger dessa tider används för skott, men på dessa tider ska man kunna åka till klubben och skotträna såvida ingen kurs eller tävlingsverksamhet är inbokad.

OM det är tomt på klubben får skotträning ske även på andra tider, MEN då har andra medlemmar företräde ifall de inte vill att skott ska förekomma och får be om att skotten avbryts.

 

För att göra det tydligt för de som kommer till klubben SKA info-skylt om att skotträning pågår sättas upp vid parkeringsinfarten. (Gäller ej polisens träning, men då står polisbilarna på parkeringen)

Även under vissa typer av tävlingar och vid MH (=Mentalbeskrivning Hund) samt MT (=Mentaltest) förekommer skott, vilket alltid är inskrivet i hemsidans kalender.

Likaså om det förekommer skott på kurser eller figurantutbildningar så anslås det extra i klubbens kalender.

nedladdning.jpg
polishund.png
2019-09-15, Spårtävling VBK (103).JPG
2019-09-15, Spårtävling VBK (102).JPG
Du som tränar skott:

 • Sätt alltid upp info-skylt om pågående skotträning vid infarten till parkeringen. Välj sida av lappen beroende på om det är träning på de särskilt reserverade tiderna (med företräde) eller en extra träningstid. (Skylten står i träningsförrådet - se bild nedan)

 • Kontrollera alltid om det är någon på klubben först. Även om det är en tid reserverad för skotträning SKA du informera ev andra hundägare på plats. Visa hänsyn genom att vänligt informera om att skotträning snart kommer ske, så att förarna ges möjlighet att i lugn och ro få bort en ev skotträdd hund från området och plocka ihop ifall de behöver gå.

 • Om du är där på extra träningstid, utöver de ordinarie, så är du skyldig att avsluta skotträningen så snart någon annan medlem önskar.

 • Visa hänsyn till vår granne - avlossa inte skott precis vid huset!

 • Skotträningen är inte organiserad, så man bedriver sin egen träning. Däremot behöver man samarbeta med övriga som ev tränar skott samtidigt.

 • Lägg gärna ut en notis i klubbens fb-grupp om att du tänker träna på de avsedda tiderna, det underlättar för både de som INTE vill vara på klubben när det förekommer skott och de som vill passa på att träna på förekomsten av skott i omgivningen. (Spontan extratid utanför ordinarie tider kan inte förannonseras)

 • OBS! Då det är kurs- eller tävlingsverksamhet på klubben är det INTE tillåtet med skotträning på eller i närheten av klubbområdet! 

Du som har en skotträdd hund:

 

 • Du är förstås lika välkommen att träna hos oss på VIsby BK!

 • För att göra det tydligt så är de fasta tillåtna skottiderna tydligt utskrivna på hemsida och kalender.

 • NÄR skotträning pågår ska alltid info-skylt stå på parkeringen (alternativt polisbilar) så att du direkt när du kommer ser att det pågår och slipper utsätta din hund för obehag.

 • OM det är en spontan träning på extratid så framgår det av lappen på skylten och det är DU som har företräde! Påkalla vänligt uppmärksamhet så avbryts skotträningen direkt efter avslutat moment.

 • Du som har en hund som är skottberörd/skotträdd tar själv ansvar för om du vill vistas på eller i närheten av klubben när skotträning pågår.

 • Är man de minsta osäker på sin hunds reaktion - så för alla hundars skull - var ödmjuk inför det. Även om hunden inte reagerat för nyårssmällare eller andra smällar i omgivningen kan startpistolens skarpa ljud (som är ett för hundörat extremt ljud) bli för mycket för vissa hundar. Innan man testat är åtminstone uppkopplad hund att rekommendera, då det kan vara svårt att förutse reaktionen om de ej varit med förut.

 • Vi vill alla våra - och andras - hundar väl!!!

skyltställ.jpg

Skylt vid planerad träning

skotträning företräde.jpg

Denna skylt sätter du upp om du tränar skott på någon av de regelbundet återkommande tiderna i klubbens kalender.

Om denna skylt sitter uppe har skotträning förtur framför annan träning. Du får gärna träna på området om du känner dig trygg med hur din hund hanterar skott. 

Skylten på parkeringen

Sätt skyltstället väl synligt vid infarten till parkeringen.

Vänd upp rätt sida av lappen - beroende på om det är tidpunkt då skotträning är prioriterad, eller om det är en extra, spontan bonusträning.

Skylt vid "spontan" träning

skotträning extra.jpg

Denna skylt sätter du upp om du spontantränar skott utanför någon av de i kalendern utannonserade tiderna.

Om denna skylt sitter pågår skotträning, men annan träning har förtur. Så om du INTE vill att det skjuts, kontaktar du bara någon av dem som tränar på området, så avbryts träningen med skott. (Visa vanlig hänsyn, så att man inte stör hundarna i pågående moment)